bakgrundsruta_#2f4781.png

Föreläsare

frida Monsen

Frida Monsén 

Föreläser i Stockholm | Malmö | Göteborg | Umeå |Kalmar

Frida är en rutinerad lärare och föreläsare, med skolutveckling, ledarskap och digital pedagogik som spetskompetens. Hon har skrivit boken Digital kompetens – i skolan och i klassrummet (2017).

 

Skolledarens guide till en digitalare undervisning

Digitaliseringen genomsyrar varje del av samhället, och har i grunden förändrat våra förutsättningar att kommunicera och lära tillsammans. Hur ser skolans digitala ekosystem ut, och hur kan du som skolledare få människor, teknik och pedagogik att samspela för en lyckad digitalisering av din skola? Och vad är fallgropar som ni bör undvika? I den här föreläsningen går vi igenom hur digital kompetens kan integreras i den vanliga undervisningen och vilken roll du som ledare kan har för att få den digitala undervisningen att lyfta.


Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap. Hans forskning om barns utveckling och träning av hjärnan befinner sig i den internationella frontlinjen.

Torkel Klingberg

Föreläser i Umeå | Kalmar

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning om barns utveckling och träning av hjärnan befinner sig i den internationella frontlinjen. På Natur & Kultur har han tidigare gett ut Den översvämmade hjärnan – en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden (2007) samt Den lärande hjärnan – hur barnets minne och inlärning utvecklas (2011).

 

Barnet och datorn – möjligheter och fallgropar

Datoriserad undervisning innebär stora möjligheter till förbättrat inlärande bland annat genom den individanpassning den möjliggör. Men datorn i klassrummet kan också distrahera och därmed hindra inlärning. Att balansera dessa två faktorer är en framtida utmaning.


Per Kornhall

Per Kornhall

Föreläser i Stockholm | Malmö | Göteborg

Per Kornhall är ett välkänt namn i skoldebatten och har en rik erfarenhet av det svenska skolsystemet både som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och som kommunal skolstrateg. Han har skrivit flera böcker, bl a Rektor (2017), Förstelärare (2015), Alla i mål (2014).

 

Digitala perspektiv

Vad kännetecknar digitala satsningar som lyckas, vad säger forskningen? Vilken är professionernas roll i en allt mer digital skola? När nyhetsvärdet försvunnit – vilken undervisning, skola och samhälle har vi eller vill vi ha då?

bakgrundsruta_#2f4781.png

Värdar

Natur & Kultur och Digilär

Anders_brick.png

Anders Brick 

Anders är kundansvarig på Natur & Kultur Läromedel, tidigare historie- och idrottslärare med digitala läromedelslösningar som fokus.

Carl_Mansson.png

Carl Månsson

Carl är lärarson och försäljningsansvarig på edtechbolaget Digilär.