skolledarens guide till digitalare undervisning

En guide för alla skolledare

I år storsatsar Natur & Kultur tillsammans med Digilär på digitala läromedel. Vi har, tillsammans med Frida Monsén, tagit fram Skolledarens guide till digitalare undervisning. Ett smakprov på vad den innehåller finns nedan.

1. Den digitala visionen

Vad vill ni uppnå med ert arbete med digitala verktyg? Hur kan det integreras i skolans övriga mål och vision? Hur ser framtiden ut?

2. Skolans digitala ekosystem

Vilka processer behöver ni ta hänsyn till när skolan digitaliseras? Hur hänger valet av teknik ihop med pedagogiken?

3. Vad säger forskningen?

Vilka framgångsrecept och fallgropar finns?

4. Att få med alla på tåget

Hur leder man förändring och skapar delaktighet? Vilken kompetensutveckling krävs?

5. Skolledaren som förebild

Hur skapar man trovärdighet som ledare? Vilka digitala verktyg kan användas för kreativa och effektiva möten? Hur ger man feedback?

6. Omvärldsbevakning

Hur navigerar man i flödet och hittar det som är relevant för varje skola?

7. Skolledarens digitala checklista

Vad är GDPR och varför ska ni ha koll på det? Vilka digitala trender och fenomen kommer att påverka skola och utbildning?